Kurs

Teambuilding / Personlig utvikling

Disse kursene kan være for grupper eller personer som ønsker å bli bedre på formidling mot et lite eller stort publikum. Skal du holde en presentasjon, presentere en årsmelding eller holde tale sammen med teamet ditt på et event? Eller bare bli bedre kjent med menneskene du omgås til vanlig?

 

Her er noen eksempler på verktøy vi kan bruke sammen, eller om du har noen spesielle ønsker, finner vi nye verktøy eller tilnærminger.

Presentasjonsteknikk

(Individuell eller smågrupper)

Her tar vi utgangspunkt i et konkret prosjekt som skal presenteres, og øver inn en presentasjon som er tett, poengtert og konsis. Gjerne med, men også veldig gjerne uten Powerpoint. 

Ikke noe teknisk rall eller fomling med fjernkontroller. 

Ikke nøling med ord, bare levering av informasjon, så tilhørere skjønner hva som blir sagt, og du kjenner du har kontroll over situasjonen.

Å fortelle fra dypet

(Små eller store grupper, individuell veiledning)

Et mer kunstnerisk rettet fortellerverksted der vi bruker egne erfaringer som bakgrunn for en scenefortelling. 

Kurset kan gå over to til flere dager, og gjerne ende opp i en felles visning, for hverandre eller et publikum. Egnet for alt fra helt ferske til erfarne scenekunstnere.

Eventyrfortelling for barnehageansatte.

Jobber du med barn og har lyst å ta eventyrene ett knepp opp? På dette kurset, som kan skreddersys din gruppes behov, lærer du hvordan du slipper taket i boken og forteller direkte. Vi kan jobbe med eventyr du har selv, tematikker i barnehagen eller tradisjonelle folkeeventyr.

Dette kurset kan holdes på en kveld, en helg eller mange uker i strekk, alt etter hva dere trenger.

Tydelig kommunikasjon

(Små eller store grupper)
I dette kurset ser vi på måter å kommunisere og hvordan vi kan forankre det i egne opplevelser eller følelser, slik at vi kommer gjennom troverdig og nært.

 

 

 Lær deg å bruke hele deg i kommunikasjonen med kolleger, publikum eller fremmede.

Bli kjent-event

(Grupper fra tre til tretti, eller flere parallelle grupper)

Hvor godt kjenner du dine kolleger egentlig utenfor de rollene og ordene dere bruker til vanlig? Vet du at han ved siden av deg på jobb har inngående kjennskap til reindriften på Røros? At hun du hilser på hver dag hadde en bestemor som lagde verdens beste rømmevafler? Og vet de at du fikk førsteplass i ditt første skirenn da du var ti år?

Vi går inn og lager personlige fortellinger der vi får se hva som ligger inne i mennesker vi omgås til vanlig. Bli kjent med helt nye versjoner av mennesker du kjenner, og del opplevelser du har fra nær eller fjern fortid.